Zpátky

Jaký je rozdíl mezi React a Next.js?

Každou vteřinu se ve světě vypije 10 450 skleniček koly, vesmír se roztáhne o 14.8 km a hlavně, někdo vytvoří další js framework/knihovnu. Život developera je příliš krátký na to aby je vyzkoušel všechny a tak je nejdůležitější si vybrat správný na správnou práci.

React a Next.js jsou dva populární front-end frameworky (React je technicky knihovna), které byly vyvinuty firmou Facebook. I když mají oba tyto frameworky kořeny v Reactu, existují mezi nimi některé klíčové rozdíly, na které je důležité si dávat pozor. V tomto článku se podíváme na tyto rozdíly ,použití a porovnáme server-side a client-side rendering.

React

React je založen na komponentní architektuře, což znamená, že vývojáři mohou vytvářet jednotlivé komponenty, které se poté skládají do větších celků. React umožňuje vytvářet interaktivní uživatelské rozhraní pomocí tzv. virtuálního DOM (Document Object Model), což zlepšuje výkon a rychlost aplikace. Také je open-source, což znamená, že je dostupný pro všechny vývojáře a je podporován velkou komunitou.

Next.js

Next.js je v jádru React, takže se nemusíte bát se učit další framework od začátku. Hlavní rozdíl s Reactem je způsob, jakým se aplikace vykreslují.Next.js používá server-side rendering, zatímco React (client-side rendering).

Tím se u Next.js aplikací zlepší rychlost načítání stránky a SEO. Next.js také poskytuje automatické načítání jen stránek, které zrovna potřebujete tzv. (code splitting), Další výhodou Next.js je možnost statického generování stránek, což umožňuje vytvářet statické webové stránky, které jsou rychlé a snadno indexovatelné vyhledávači.

Server-side rendering vs Client-side rendering

Serverové vykreslování (Server-side rendering, SSR) je technika ve vývoji webových stránek, při níž se stránky generují na serveru a poté se kompletně vykreslený HTML odesílá do webového prohlížeče klienta.

Na rozdíl od vykreslování na straně klienta (Client-side rendering, CSR), kde prohlížeč načte základní HTML soubor a poté použije JavaScript k načítání a vykreslování obsahu, SSR předem vykresluje obsah na serveru a teprve poté ho odesílá klientovi.

Můžete si to představit , jako když objednáte zkonstruovaný stůl, nebo stůl z IKEA, který si musíte sami sestavit.

Server-side výhody:

 • lepší optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 • rychlejší načítání stránky při prvním zobrazení: Díky code-spliting
 • Lepší bezpečnost: SSR může pomoci chránit citlivé informace tím, že některý obsah nechá na serveru, což může být obtížněji zneužito na straně klienta
 • lepší výkon na slabších zařízeních

Client-side výhody:

 • Offline použitelnost: CSR umožňuje vytvářet progresivní webové aplikace (PWA), které mohou fungovat offline nebo v nízké konektivitě díky ukládání obsahu na straně klienta.
 • Interaktivita: CSR umožňuje vytvářet velmi interaktivní webové aplikace, protože veškerá logika a interakce jsou řízeny na straně klienta pomocí JavaScriptu. To umožňuje rychlé a plynulé uživatelské zážitky.
 • Rychlejší načítání po prvním načtení: Počáteční načítání stránky může být rychlejší, protože se stahuje pouze minimální HTML a JavaScript, a teprve poté se načítá obsah dynamicky. To může zlepšit vnímání rychlosti stránek

Rozdíly z pohledu developmentu

 • Next.js má zabudovaný routing, takže můžete si “React Route” vypustit z hlavy
 • Odlišné načítaní dat: pokud používáte menší verzi než Next.js 13 tak potřebujete speciální funkce: getStaticProps,getStaticPaths atd.
 • React je více flexibilní.
 • Taky mějte v hlavě že Next.js je novější, takže starší knihovny pro React nemusí fungovat jak chcete.

Porovnání a využití

Musíte se jako developer zeptat na několik otázek pokud budete si chtít vybrat jende

 • Jak je důležité SEO ?
 • Bude mít klient problém s internetem nebo dokonce bude offline?
 • Jak budete řešit bezpečnoust? (api klíče..)

Pokud ku příkladu děláte na eshópu, blogu, tak Netxtjs je perfektní volba

Zatímco věci jako interní aplikace a admin stránka, je perfektní pro React.

Závěr

React a Next.js jsou dvě populární front-end technologie, které se jsou v jádře stejné. Zatímco React se zaměřuje na vytváření uživatelského rozhraní, Next.js poskytuje pokročilé funkce pro vývoj webových aplikací, jako je server-side rendering a automatické načítání. Rozhodnutí, kterou technologii použít, záleží na potřebách a požadavcích konkrétního projektu. V každém případě však React a Next.js nabízejí vynikající možnosti pro vývoj moderních a interaktivních webových stránek.